Terugbetaling


De terugbetaling is afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit en is enkel voorzien voor minderjarigen tot en met 18 jaar.


Meestal wordt een terugbetaling van maximum 6 consultaties per jaar toegestaan en kan u ongeveer de helft van het tarief van deze consultaties terugvorderen.


Het is voldoende om hiervoor een geldig document af te halen bij uw mutualiteit.


In sommige gevallen heeft u een doorverwijzing nodig van uw arts of CLB.